Thông báo tuyển sinh lớp đại học hệ VLVH chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngTrường Đại học Giao thông Vận tải

Thông báo tuyển sinh lớp đại học hệ VLVH chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngTrường Đại học Giao thông Vận tải

SỞ GD&ĐT BẮC KẠN
TRUNG TÂM GDTX TỈNH

Số: 162 /GDTX-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 8 năm 2014

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Lớp đại học hệ VLVH chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngTrường Đại học Giao thông Vận tải

 

Thực hiện văn bản số 407/ĐHGTVT về việc liên kết tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2014.

Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển sinh 01 lớp đại học hệ VLVH chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông năm 2014 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 sinh viên.

2. Ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ).

3. Môn thi: Khối A (Toán, Vật lý, Hóa học).

4. Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ, viên chức và người LĐ trên địa bàn tỉnh.

4.1. Tuyển thẳng (không qua thi tuyển): Đối với những người đã có bằng tốt nghiệp đại học.

4.2. Thi tuyển: Những người tốt nghiệp THPT, BTTHPT, TCCN, CĐ.

5. Kế hoạch tuyển sinh:

Bán nhận hồ sơ: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 17/10/2014.

- Thời gian hướng dẫn ôn thi: 06 ngày, vào ngày thứ bảy, chủ nhật.

+ Ngày 18-19/10/ 2014: Môn Toán.

+ Ngày 25-26/10/2014: Môn Vật lý.

+ Ngày 01-02/11/2014: Môn Hóa học.

- Thời gian thi tuyển sinh dự kiến: ngày 15-16/11/2014.

6. Thời gian đào tạo: 4,5 năm (Học ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật)

7. Lệ phí khi nộp hồ sơ:

- Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000 đồng/ 01hồ sơ.

- Lệ phí ôn thi: 300.000 đồng/01 học viên/01 môn thi.

- Kinh phí tổ chức thi tuyển: 400.000đồng/ 01 hồ sơ.

Tổng lệ phí: 1.360.000đ

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo - Trung tâm GDTX Tỉnh. Tổ 4 Phường Nguyễn Thi Minh Khai - thị xã Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn.

Số ĐT: 0281.6250.195 (0943.346.979)

 

Nơi nhận:
- Các CQ, DN (t/báo);
- Ban LĐTT (b/cáo);
- Lưu: VT, QLĐT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Hà Sỹ Giang

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều