LỚP LUẬT K55E- ĐH VINH

Lịch học kỳ 8 luật K55E ĐH Vinh

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 8
Lớp K55E – Luật học (Hệ 4.5 năm – không chính quy)

Đơn vị liên kết: Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn

 

 

 

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Số tiết

dạy

Số

buổi

Thời gian lên lớp

1

Hiến pháp các nước tư sản

3

45

7

04-06/11/2017

2

Kỹ năng soạn thảo VB hành chính thông dụng

3

45

7

11-13/11/2017

3

Tâm lý học đại cương

3

45

7

18 - 20/11/2017

4

 

Luật Thương mại 2

3

60

9

25-27/11/2017

5

Kỹ năng soạn thảo HĐ thương mại3

45

7

02-04/12/2017

 

thực tập cuối khóa

   

09/12/2017

 

Thi kết thúc HP

 

 

 

09-10/12/2017

Ghi chú:

- Mỗi năm học 2 kỳ, mỗi kỳ khoảng 3-4 tháng. Theo quy định của Nhà trường, giảng viên lên lớp 70% số tiết học phần, 30% còn lại sinh viên tự nghiên cứu có hướng dẫn. Giảng viên giảng dạy có trách nhiệm cung cấp giáo trình cho sinh viên.

- Thời gian học: Buổi sáng: học 5 tiết, từ 7h00; Buổi chiều: học 4 tiết, từ 14h00.

- Liên hệ: cô Bích 01253276544

- Sinh viên phải hoàn thành học phí kỳ học trước 27/9/2017.

                                       PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều