LỚP LUẬT K55E- ĐH VINH

Lịch học kỳ 7 lớp K55E Luật học- ĐH Vinh

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ VII

Lớp K55E – Luật học (Hệ 4.5 năm – không chính quy)

Đơn vị liên kết: Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn

 

 

 

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Số tiết

dạy

Số

buổi

Thời gian lên lớp

1

Kỹ năng soạn thảo HĐ dân sự

3

45

7

N10/12-N12/12/2016

2

Công pháp quốc tế

4

60

9

N17/12-N20/12/2016

3

Luật Tài chính

4

60

9

N07/01-N10/01/2017

4

Pháp luật doanh nghiệp

3

45

7

N14/01-N16/01/2017

5

Lịch sử NN và PL thế giới

3

45

7

N18/02-N20/02/2017

6

Tư pháp quốc tế

3

45

7

N11/03-N13/03/2017

 

Thi kết thúc HP

 

 

 

08-09/04/2017

Ghi chú:

- Mỗi năm học 2 kỳ, mỗi kỳ khoảng 3-4 tháng. Theo quy định của Nhà trường, giảng viên lên lớp 70% số tiết học phần, 30% còn lại sinh viên tự nghiên cứu có hướng dẫn. Giảng viên giảng dạy có trách nhiệm cung cấp giáo trình cho sinh viên.

- Thời gian học: Buổi sáng: học 5 tiết, từ 7h00; Buổi chiều: học 4 tiết, từ 14h00.

- Liên hệ: Cô Phượng (Tp ĐT): 0943346979; cô Bích 01253276544

- Sinh viên phải hoàn thành học phí kỳ học trước 10/3//2017.

                                       PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều