LỚP LUẬT K55E- ĐH VINH

Lịch học Kỳ 5 lớp Luật K55E- ĐH Vinh cập nhật ngày 3/3/2016
 

TT

Tên học phần

Số tiết

Số tiết

dạy

Số

buổi

Thời gian lên lớp

Đơn vị,

Khoa

đảm nhiệm

1

Luật So sánh

45

32

7

N1 2/03-N14/03/2016

Thầy Dũng

0914719002

2

Luật Hình sự 2

45

32

7

N25/03-N27/03/2016

Thầy Bảo

0986173446

3

Lịch sử NN và PL Việt Nam

60

42

9

N09/04-N12/04/2016

Cô Thanh Sang

0968072377

4

Luật Tố tụng Hành chính

45

32

7

N14/5-N16/5/2016

Cô Ngọc

0988094865

5

Lịch sử các học thuyết pháp lý

45

32

7

N22/04-N24/04/2016

Thầy Duệ

0913312518

6

Luật Môi trường

45

32

7

N07/05-N09/05/2016

Cô Hạnh

0988558889

 

Thi kết thúc HP

 

 

 

28 - 29/05/2016

 

- Thời gian học: - Buổi sáng (S): Học 5 tiết, từ 7h00;

- Buổi chiều (C): Học 4 tiết, từ 14h00

- ĐT liên hệ: cô Bích 01253276544

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều