Lớp K55E Luật - ĐH Vinh

Lịch học kỳ 6 lớp K55E Luật - ĐH Vinh cập nhật 12/9/2016

 

                       THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ VI 

                 Lớp: Đại học Luật 55E (K55E– Luật học)

                             Trường Đại học Vinh

                  Thời gian học: 16/7/2016 đến 16/10/2016

TT

Môn học

Số tiết dạy

Số buổi

Thời gian học

1


Đại cương KH Quản lý

45

7

16/7 - 18/7/2016

2

Kỹ Thuật XDVBPL

45

7

30/7 – 01/8/2016

3

Luật Hiến pháp 2

45

7

06/8/ - 08/08/2016

4

Lịch sử NN và PL thế giới

45

7

27/8 – 29/8/2016

5

Luật Tố tụng dân sự

60

9

09/09 – 12/09/2016

6

Luật thương mại 1

60

9

24/9 – 27/9/2016

 

Thi kết thúc HP

 

 

15-16/10/2016

 

 

* Ghi chú:
-Thời gian học: Buổi sáng 5 tiết từ 7h00’, buổi chiều 4 tiết từ 14h00.

- Học viên bắt buộc hoàn thành nộp học phí trước khi kết thúc môn học cuối.

                                                   PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều