ĐH Luật Vinh K55E

Lịch học lớp ĐH Luật Vinh K55E (Học kỳ 4) đã thay đổi

Tải lịch học tại đây: Copy of TKB HK IV[1].doc
 

 

 

TT

Tên học phần

Số tiết

Số tiết

dạy

Số

buổi

Thời gian lên lớp

Đơn vị,

Khoa

đảm nhiệm

1

Luật Hành chính

60

42

9

N18/9 – N22/9/2015


 

Cô Ngọc

0988.094865

2

Luật hình sự 1

60

42

9

N25/9 – N29/9/2015

Cô Mai Trang

0988.630556

3

Luật đất đai

60

42

9

N2/10 – N06/10/2015

Cô Thảo

01675.602252

4

Luật lao động

60

42

9

N9/10 – N13/10/2015


 

Thầy Đức

0987.905157

5

Luật sở hữu trí tuệ

45

32

7

N16/10 – N19/10/2015

Cô Trinh

0985.380090

6

Luật dân sự 2

60

42

9

N23/10 – N27/10/2015

Cô Thanh

0933444882

 

Thi kết thúc HP

 

 

 

07 – 8/11/2015

 

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều