Hội nghị cán bộ, công chức viên chức năm học 2014-2015 tại Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn.

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm học 2013-2014, thảo luận phương hướng nhiệm vụ năm 2014-2015 và các biện pháp xây dựng, phát triển Trung tâm, ngày 17/10/2014, Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức“Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2014-2015”...
 

    Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm học 2013-2014, thảo luận phương hướng nhiệm vụ năm 2014-2015 và các biện pháp xây dựng, phát triển Trung tâm, ngày 17/10/2014 Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức “Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2014-2015”.

    Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chi uỷ; Ban Giám đốc; BCH Công đoàn; Đoàn thanh niên; Trưởng ban Thanh tra nhân dân cùng toàn thể đại biểu là cán bộ, viên chức trong Trung tâm.

    Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị gồm có: đ/c Hà Sỹ Thành – Bí thư Chi bộ, Giám đốc; đ/c Dương Thị Quyết – Phó Bí thư Chi bộ, CT Công đoàn, Phó Giám đốc; đ/c – Nguyễn Thị Hương - Phó Trưởng phòng TC-HC.

    Tại Hội nghị, đ/c Hà Sỹ Thành – Bí thư Chi bộ, Giám đốc đã trình bày báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 và phương hướng, nhiệm vụ cơ bản năm học 2014-2015. Trong bối cảnh toàn Trung tâm tiếp tục hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và của ngành giáo dục và đào tạo; công tác giáo dục và đào tạo được nâng cao về chất lượng và trú trọng đào tạo theo nhu cầu xã hội, Hội nghị đã thống nhất đánh giá cao những thành tích đạt được trên các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm năm học 2013-2014 ở một số lĩnh vực chủ yếu như:

                                 Đ/c Hà Sỹ Thành – Bí thư Chi bộ, Giám đốc

    - Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, tài chính của Trung tâm năm học 2013-2014.

    - Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014-2015.

    - Các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, thực hành tiết kiệm.

    - Sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn. .

    Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Hội nghị cũng nêu ra những tồn tại, hạn chế cơ bản ở các lĩnh vực nêu trên cần phải khắc phục trong năm học tiếp theo. Hội nghị đã được nghe giải trình, đồng thời đưa ra các ý kiến thảo luận, đóng góp về các bản báo cáo và quy chế nội bộ của đại biểu trình bày tại Hội nghị.

    Tại Hội nghị, đ/c Đường Thị Lệ – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân đã báo cáo về hoạt động của Ban trong năm học 2013-2014 và phương hướng hoạt động năm học 2014-2015. Báo cáo tập trung vào công tác hoạt động giám sát và hoạt động kiểm tra, bám sát những chủ trương công tác của Trung tâm, thực hiện theo quy định nội bộ, thể hiện tính công khai dân chủ trong đơn vị, Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân mới nhiệm kỳ 2014-2016.

                Đ/c Đường Thị Lệ - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân
                                 báo cáo hoạt động thanh tra

    Tại Hội nghị, đ/c Dương Thị Quyết – Phó Bí thư Chi bộ, CT Công đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm  đã báo cáo về công tác hoạt động của Công đoàn trong năm học 2013-2014 và phương hướng hoạt động năm học 2014-2015. Báo cáo đã nêu lên được những thuận lợi, khó khăn và vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn đối với cán bộ, nhân viên công tác tại Trung tâm, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại và phương án khắc phục.


      Đ/c Dương Thị Quyết - PBT Chi bộ, CT Công đoàn, PGĐ
            báo cáo công tác công đoàn năm học 2013-2014

Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Hương - Phó Trưởng Phòng TC-HC báo về công tác thu, chi tài chính năm học 2014 công khai, minh bạch, đúng quy định tài chính.

    
               Đ/c Nguyễn Thị Hương - Phó Trưởng phòng TC-HC

                                 báo cáo công tác tài chính   
 
    Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn năm học 2014-2015.

    Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng và phát triển Trung tâm, Hội nghị đề nghị các Phòng chức năng và đoàn thể trong toàn Trung tâm cần cụ thể hóa và xây dựng chương trình hoạt động của từng bộ phận. Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trung tâm, góp phần xây dựng Trung tâm ổn định và phát triển.

Một số hình ảnh tại Hội nhị


   Các đồng chí trúng cử Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2014-2016
    (từ trái đ/c Trần Văn Tuyên; đ/c Bùi Thị Bích; đ/c Phạm Xuân Trí)

           Đại diện các phòng chức năng, các đoàn thể 
chứng kiến ký cam kết giữa Chính quyền và Công đoàn Trung tâm

    Sự quan tâm của cấp Ủy, Chính quyền đến cán bộ nữ nhân ngày 20/10

                                                                                                                                                   TCNTT

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều