Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2012-2013 tại Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn

Ngày 12 tháng 10 năm 2012, Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức...    Ngày 12 tháng 10 năm 2012, Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Chủ trì Hội nghị NGƯT Lưu Duy Hậu Giám đốc Trung tâm đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013.


    Đồng chí Dương Thị Quyết - Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn Trung tâm trong năm qua và đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện trong năm học 2012-2013.


    Với tinh thần trách nhiệm cao tại Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức của Trung tâm đã thẳng thắn chỉ ra những điểm còn tồn tại trong năm học 2011-2012 và mạnh dạn đề ra những chủ chương, biện pháp cần thực hiện trong năm học 2012-2013 góp phần đưa Trung tâm ngày càng trưởng thành lớn mạnh.

    Hội nghị đã biểu quyết Dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức với sự tán thành 100%. Tin tưởng rằng với ý trí quyết tâm cao, sự đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công nhân viên chức trong toàn Trung tâm sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ nội dung và chi tiêu mà nghị quyết hội nghị đã đề ra.

                            
                  Đại diện cán bộ, giáo viên ký cam kế thực hiện Nghị quyết
                                                                                              Nguễn Sỹ Linh

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều