Giáo viên bộ môn cần phát huy vai trò trong tiết học

Giáo viên bộ môn đóng vai trò rất quan trọng trong tiết học ở một lớp học cụ thể. Bên cạnh việc giảng dạy kiến thức ở bộ môn mình tại lớp học đó, giáo viên bộ môn còn có nhiệm vụ quản lý sĩ số, uốn nắn ý thức của học sinh...
                                                                              Theo Giáo dục & thời đại
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều