THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU LỚP K58E

Theo Công văn số 176/TB-DHV ngày 10/8/2017 của Trường Đại học Vinh Về việc quy định định mức một số khoản thu đối với các lớp đại học đào tạo hình thức VLVH kể từ khóa 58 trở đi
1. Học phí chuyển đổi (lớp có từ 15 học viên trở lên):

- Học phí: 500.000 đồng/học viên x 5 học phần = 2.500.000 đồng/học viên.

- Kinh phí đi lại, lưu trú cho giảng viên: 500.000đồng/học viên/5 học phần.

Cộng: 3.000.000 đồng/1 học viên.

2. Kinh phí xét tuyển đầu vào: 500.000 đồng/thí sinh.

3. Lệ phí nhập học: 200.000 đồng/ 1 sinh viên.
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều