Monday, 27/09/2021 - 19:49|
TRANG CỔNG THÔNG TIN CHÍNH THỨC TRUNG TÂM GDTX - GDNN TỈNH BẮC KẠN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH SÁCH CHUYỂN ĐỔI LUẬT K58- ĐH VINH

...

DANH SÁCH CHUYỂN ĐỔI VÀ KHÔNG CHUYỂN ĐỔI

(Nếu không nhìn thấy hết nội dung, mọi người bôi đen danh sách, coppy rồi dán vào word tăng cỡ chữ  lên để xem đầy đủ hơn)

TT

Họ và

tên

Ngày sinh

Bằng TN

Trường cấp

Đối tượng

Số điện thoại

1

Hoàng Thị

Bình

23/10/1982

TC Công Tác Xã hội

Học Viện Phụ nữ Việt Nam

Phải chuyển đổi

01632446473

2

Nông Huy

Cầm

28/10/1984

TC QLTTXH ở ĐBCS;
TC Lý luận CT-HC

Trường CĐ an ninh nhân dân I;
Trường chính trị Bắc Kạn

TC luật

0943529794

3

Hoàng Thị

Diệu

22/12/1983

TC Công Tác Xã hội
TC LLCT-HC

Học Viện Phụ nữ Việt Nam
Trường CTrị Bắc Kạn

01643235446

4

Nông Văn

Đồ

24/11/1981

TC Lý luận - CT Hành chính

Trường chính trị Bắc Kạn

TC luật

01644406816

5

Ma Thị

Đoạt

04/5/1985

TC Lý luận - CT Hành chính

Trường chính trị Bắc Kạn

TC luật

01234210971;
01682777255

6

Vi Triệu

Đôn

03/6/1994

TC Pháp Luật

Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

TC luật

0941000789

7

Nông Việt

Dũng

03/1/1984

TC Chế tạo phụ tùng cơ khí

Trường CĐ Việt Đức

Phải chuyển đổi

0914337729

8

Hoàng Thị Kiều

En

26/3/1985

TC Công Tác Xã hội

Học Viện Phụ nữ Việt Nam

Phải chuyển đổi

01675066013

9

Ma Thị

Hạc

01/6/1983

TC Dược sỹ

Trường ĐH Y tế Thái Nguyên

Phải chuyển đổi

01676235334

10

Hoàng Đại

Hải

17/03/1986

TC Y sĩ Y học cổ truyền

Trường Trung cấp Y dược Lê Hữu Trác

Phải chuyển đổi

0984145509

11

Ngọc Mạnh

Hùng

13/04/1979

TC Quản lý TTXH ở ĐBCS

Trường CĐ an ninh nhân dân I

TC luật

01694503928

12

Nông Phi

Hùng

26/6/1986

TC Quản lý TTXH ở ĐBCS

Trường CĐ an ninh nhân dân I

TC luật

13

Hoàng Thị

Hường

21/8/1985

TC Công nghệ Thông tin

Trường Công nghệ thông tin

Phải chuyển đổi

01676683473

14

Vi Văn

Hữu

01/4/1978

TC Lý luận - CT Hành chính

Trường chính trị Bắc Kạn

TC luật

0982514631

15

Hữa Đình

Kim

17/9/1982

TC Quân sự cơ sở

Trường Quân sự tỉnh Bắc Kạn

Phải chuyển đổi

16

Hoàng Văn

Liệu

15/4/1984

TC xây dựng dân dụng & CN

Trường CĐ Cộng Đồng Bắc Kạn

Phải chuyển đổi

0942770226

17

Đàm Thị Mai

Linh

24/11/1978

TC Công Tác Xã hội

Học Viện Phụ nữ Việt Nam

Phải chuyển đổi

0982976802

18

Ma Thị

01/6/1985

TC dân số y tế

Trường TC Y Bắc Kạn

Phải chuyển đổi

01679010283

19

Đặng Phú

Lợi

29/4/1983

TC xây dựng dân dụng & CN

Trường CĐ Cộng Đồng Bắc Kạn

Phải chuyển đổi

0965630497

20

Nguyễn Văn

Long

011/11/1988

TC Cơ khí

Trường CĐ Việt Đức

Phải chuyển đổi

0972181100

21

Trương Công

Luật

02/7/1983

TC Quân sự cơ sở

Trường Quân sự tỉnh Bắc Kạn

Phải chuyển đổi

0949926432

22

Hoàng Thị

Nam

10/2/1993

TC Pháp Luật

Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

TC luật

0914261658

23

Nông Thị

Ngâm

12/10/1981

TC Lý luận - CT Hành chính

Trường chính trị Bắc Kạn

TC luật

01686539512

24

Triệu Thị

Ngư

15/10/1986

TC Dược
TC-LLHC

Trường ĐH Y khoa Thái Nguyên
Trường CT Bắc Kạn

TC luật

01689884325

25

Nguyễn Đình

Nhưng

025/4/1987

Cử nhân Ngữ văn

ĐH Sư phạm Thái nguyên

Phải chuyển đổi

0966336337

26

Hoàng Ngọc

Quí

02/6/1989

TC Luật

Trường ĐH Luật Hà Nội

TC luật

0979955320

27

Nông Thị

Son

01/01/1984

TC Lý luận - CT Hành chính

Trường chính trị Bắc Kạn

TC luật

01669854599

28

Hứa Đức

Thuận

06/1/1983

CĐ Quản trị nhân lực

Trường ĐH lao động xã hội

Phải chuyển đổi

0915560992

29

Hoàng Thị

Thương

06/6/1991

CĐ Tài chính ngân hàng

Trường CĐ kinh tế tài chínhThái Nguyên

Phải chuyển đổi

0978640922

30

Ma Thị Thu

Thủy

27/5/1983

TC xây dựng dân dụng & CN
TC LLCT-HC

Trường CĐ Cộng Đồng Bắc Kạn
Trường CT Bắc Kạn

TC luật

01654125330

31

Triệu Thị

Tiêu

20/8/1980

TC Công tác xã hội

Học Viện Phụ nữ Việt Nam

Phải chuyển đổi

01676488706

32

Đặng Quốc

Tuấn

10/9/1987

CĐ sư phạm Văn Sử

Trường CĐ Cộng Đồng Bắc Kạn

Phải chuyển đổi

01649896988

33

Long Văn

Tuấn

01/8/1986

TC xây dựng dân dụng & CN

Trường CĐ Cộng Đồng Bắc Kạn

Phải chuyển đổi

01694176432

34

Nguyễn Duy

Vĩnh

04/12/1983

TC QLTTXH ở ĐBCS;
TC Lý luận CT-HC

Trường CĐ an ninh nhân dân I;
Trường chính trị Bắc Kạn

TC luật

0982505764

35

Nguyễn Tiến

Xoài

24/9/1986

TC Luật

Trường ĐH Luật Hà Nội

TC luật

0989427622

36

Hoàng Nguyên

Yên

29/01/1981

CĐ Khai thác Vận Tải

ĐH Công nghệ giao thông vận tải

Phải chuyển đổi

0976984944

TT

Họ và Tên

Ngày sinh

Bằng TN

Trường cấp

Đối tượng

HS còn thiếu

1

Lưu Văn

Bính

13/11/1982

TC Quản lý TTXH ở ĐBCS

Trường CĐ An ninh nhân dân I;

TC Luật

01653902099

2

Bế Thị

Chi

2/8/1987

CĐ Văn sử

Trường CĐSP Bắc Kạn

Phải chuyển đổi

0917439349

3

Ma Hoàng

Chinh

5/11/1992

CĐ Kỹ thuật công Trình

Trường CĐ Thủy lợi bắc Bộ

Phải chuyển đổi

01688993043

4

Dương Văn

Cừ

16/02/1980

TC Quản lý TTXH ở ĐBCS

Trường TC an ninh nhân dân I

TC Luật

5

Hoàng Thị

Điểm

28/05/1988

CĐ Hành chính Văn thư

Cao đẳng Nội vụ Hà Nội

TC luật

0962611666

6

Hoàng Văn

Điện

30/8/1982

TC Hành chính

Trường Cán bộ quản lý VH thông tin

0949855168

7

Âu Thị

Diệu

29/11/1987

ĐH khoa học Môi Trường

ĐH Lâm Nghiệp

Phải chuyển đổi

0977060750

8

Đào Hiệp

Đoàn

7/1/1967

TC Lý luận CT Hành Chính

Trường chính trị tỉnh Bắc Kan

TC luật

0975033273

9

Bế Đình

Đức

18/9/1988

TC Giáo dục tiểu học

Trường CĐSP Bắc Ninh

Phải chuyển đổi

01652016947

10

Nguyễn Văn

Dũng

20/01/1974

TC Hành chính Văn phòng

Trường TH Kinh tế Thái Nguyên

11

Triệu Đình

Đường

4/10/1986

CĐ Giáo dục tiểu học

Cao đẳng cộng đồng Bắc Kạn

Phải chuyển đổi

01674239781

12

Nguyễn Bá

Duy

25/10/1981

TC Công Trình

Trường Cao Đẳng Giao Thông vận tải

Phải chuyển đổi

0912340270

13

Hoàng Thị

Giới

26/12/1979

TC Lý luận CT Hành Chính

Trường chính trị tỉnh Bắc Kan

TC luật

09442290

14

Hoàng Thu

Hằng

28/02/1984

TC Lý luận CT Hành Chính

Trường chính trị tỉnh Bắc Kan

TC luật

0974069445

15

Mông Thị

Hằng

8/2/1990

TC Pháp luật

CĐ kinh tế tài chính Thái Nguyên

TC luật

0978971253

16

Hoàng Thị

Hiền

6/7/1984

TC lưu trữ

Trường CĐ văn thư lưu trữ

Phải chuyển đổi

0915259955

17

Phạm Văn

Hiệp

5/4/1987

TC Quân sự cơ sở

Truường Quân sự tỉnh Bắc Kan

Phải chuyển đổi

0987679446

18

Hoàng Trung

Hiếu

8/8/1988

CĐ lâm Nghiệp

Trường CĐ Nông Lâm Đông Bắc

Phải chuyển đổi

0964815043

19

Chu Thị

Hoài

15/10/1983

CĐ Kế toán

Trường Lao Động Xã hội

Phải chuyển đổi

01683773700

20

Triệu Tiến

Hoan

16/9/1987

TC Luật

ĐH luật Hà Nội

TC luật

01649537284

21

Hoàng Việt

Hữu

23/06/1985

TC Xây dụng và CN

Cao đẳng cộng đồng Bắc Kạn

Phải chuyển đổi

0988151113

22

Nông văn

Kỳ

9/10/1985

TC Quân sự cơ sở

Trường Quân sự tỉnh Bắc Kạn

Phải chuyển đổi

0988720724

23

Hà Thị

Lịch

20/10/1981

TC Công Nghệ thông tin

TC Kỹ Thuật Vạn Xuân

Phải chuyển đổi

0989779980

24

Sào Thị

Nhậy

10/10/1983

TC Xây dựng dân dụng và CN

Trường CĐ cộng đồng Bắc Kạn

Phải chuyển đổi

25

Lục Lê

Nin

21/02/1982

TC Quản lý TTXH ở ĐBCS

Trường CĐ an ninh nhân dân I

TC Luật

01677948999

26

Lường Đình

Quyết

26/03/1985

TC Giáo dục thể chất

Trường CĐSP Hải Dương

Phải chuyển đổi

988433749

27

Bùi Nguyên

Quỳnh

9/1/1975

Thạc Sỹ nông nghiệp

ĐH Thái Nguyên

Phải chuyển đổi

0912426881

28

La Thị

Rinh

25/03/1985

Kỹ sư Điện tử viễn thông
TCLL-HC

Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp
Trường CTrị Bắc Kạn

911179988

29

La Văn

Soát

16/4/1977

Tc Quản Lý Văn Hóa

Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc

Phải chuyển đổi

0988184909

30

Nông Văn

Tập

7/11/1979

Kỹ sư Phát triển nông thôn

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Phải chuyển đổi

0947929490

31

La Thị

Thầm

6/6/1972

TC Lý luận - CT Hành chính

Trường chính trị Bắc Kạn

TC luật

01658663138

32

Hoàng Thị

Thắm

6/9/1979

TC L ý luận CT- Hành chính

Trường chính trị tỉnh Bắc Kạn

TC Luật

0964662317

33

Dương Thị

Thoa

29/12/1969

TC Lý luận CT Hành Chính

Trường chính trị tỉnh Bắc Kan

TC luật

34

Nguyễn Thị

Thời

2/11/1988

TC điều dưỡng đa khoa

Trường CĐ y tế Thái Nguyên

Phải chuyển đổi

0972916302

35

Hoàng Xuân

Thu

13/9/1985

TC Quân sự cơ sở

Trường Quân Sự tỉnh Bắc Kạn

Phải chuyển đổi

36

Nguyễn Thị Bích

Thu

1/9/1982

TC Lý luận CT Hành Chính

Trường chính trị tỉnh Bắc Kan

TC luật

0944192553

37

Chu Thị

Thu

7/6/1987

TC Công tác xã hội

Học viện phụ nữ Việt Nam

Phải chuyển đổi

01656238447

38

Lý Thị

Thúy

12/11/1986

TC Lý luận CT Hành Chính

Trường chính trị tỉnh Bắc Kan

TC luật

0982349653

39

Hà Văn

Thùy

12/11/1981

TC hành chính văn phòng

Trường CĐ văn thư lưu trữ TƯ 1

TC Luật

0169453303

40

Hà Lưu

Toản

15/10/1981

TC Lý luận - CT Hành chính

Trường chính trị Bắc Kạn

TC luật

0977092081

41

Nông văn

Trong

13/8/1978

TC Quân sự cơ sở

Trường Quân sự tỉnh Bắc Kạn

Phải chuyển đổi

0974872813

42

Lưu Ngọc

Tuế

28/11/1987

TC Lý luận CT Hành Chính

Trường chính trị tỉnh Bắc Kan

TC luật

01642307345

43

Hà Sỹ

Viết

13/6/1984

TC Quản lý TTXH ở ĐBCS

Truường TC An Ninh I

TC luật

0985475083

44

Đoàn Hồng

25/5/1976

TC Luật

Trường ĐH luật Hà Nội

TC luật

01697191622

TUYỂN SINH ĐỢT 3

TT

Họ và

tên

Ngày sinh

Bằng TN

Trường cấp

Đối tượng

Số ĐT

1

Lương văn

Dũng

03/9/1990

TC y sỹ

Trường CĐ y tế Thái Nguyên

Phải chuyển đổi

0941478823

2

Long Văn

Hôn

24/10/1989

TC luật

Trường trung cấp luật Thái Nguyên

TC Luật

0967903789

3

Bàn Khánh

Huy

02/3/1990

TC XD DD và công nghiệp

Trường CĐ cộng đồng Bắc Kạn

Phải chuyển đổi

01696279634

4

Lý văn

Lương

20/2/1981

TC lý luân TC-HC

Trường Chính trị Tỉnh Bắc Kạn

TC luật

01693244275

5

Nguyễn Thành

Nam

28/11/1990

TC Điều Dưỡng

ĐH Y- Dược

Phải chuyển đổi

0987186290

6

Cà Thị

Thuần

21/7/1987

CĐ Sư phạm

Trường CĐ Cộng Đồng Bắc Kạn

Phải chuyển đổi

0971232221

7

Bế Đức

Tiến

19/5/1989

TC hành chính văn thư

TC Công nghệ và Quản trị Đông Đô

TC luật

01692828805

CHƯA CHUYỂN

1

Tô Thị Huyền

Trang

06/6/1995

Chưa hồ sơ

2

Hoàng Trung

Tuất

08/9/1983

TC sư phạm Tiểu học

CĐ Cộng Đồng Bắc Kạn

Phải chuyển đổi

0979184503

3

Đinh Như

Phú

07/04/90

TC Y tế

Trường TC Y tế Bắc Kạn

Chuyển đổi

01682896499

4

Trần Quang Huy

15/12/1980

TC hành chính văn thư
TC LLCT_HC

T"C công nghệ Hà nội
Trường Chính trị Tỉnh Bắc Kạn

TC Luật

0973299555

5

Hoàng Văn

Linh

26/5/1980

THCN HC-VP
TC LLCT-HC

CĐ VT -LTr TWI

TC Luật

01274869824


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website