Monday, 27/09/2021 - 20:18|
TRANG CỔNG THÔNG TIN CHÍNH THỨC TRUNG TÂM GDTX - GDNN TỈNH BẮC KẠN
GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRONG XÃ HỘI HỌC TẬP

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRONG XÃ HỘI HỌC TẬP

Thuật ngữ “GDTX” được nhiều người nói tới, nghe thấy hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Người học và người nghe dường như không còn xa lạ với thuật ngữ này, nhưng nếu đi sâu vào nội hàm và ngoại diên của nó, tức là xem xét nó như một khái niệm thì mới vỡ lẽ ra rằng, trong quan niệm ...
Liên kết website