Thứ hai, 27/09/2021 - 19:56|
TRANG CỔNG THÔNG TIN CHÍNH THỨC TRUNG TÂM GDTX - GDNN TỈNH BẮC KẠN
 • Tiêu đề
  | 234 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Bảng điểm lớp Luật Kinh tế cập nhât ngày 30/01/2016
  | TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BẮC KẠN | 272 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Module GDTX 15.pdf
  | 231 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Module GDTX 35.pdf
  | 237 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Module GDTX 19.pdf
  | 250 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Module GDTX 18.pdf
  | 254 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Module GDTX 31.pdf
  | 224 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Module GDTX 21.pdf
  | 263 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Module GDTX 10.pdf
  | 204 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Module GDTX 20.pdf
  | 269 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Module GDTX 33.pdf
  | 247 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Module GDTX 6.pdf
  | 264 lượt tải | 1 file đính kèm
Liên kết website