Thứ bảy, 06/03/2021 - 05:18|
TRANG CỔNG THÔNG TIN CHÍNH THỨC TRUNG TÂM GDTX - GDNN TỈNH BẮC KẠN
 • Tiêu đề
  | 203 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Bảng điểm lớp Luật Kinh tế cập nhât ngày 30/01/2016
  | TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BẮC KẠN | 239 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Module GDTX 15.pdf
  | 187 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Module GDTX 35.pdf
  | 202 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Module GDTX 19.pdf
  | 216 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Module GDTX 18.pdf
  | 208 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Module GDTX 31.pdf
  | 189 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Module GDTX 21.pdf
  | 228 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Module GDTX 10.pdf
  | 175 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Module GDTX 20.pdf
  | 220 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Module GDTX 33.pdf
  | 212 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Module GDTX 6.pdf
  | 234 lượt tải | 1 file đính kèm
Liên kết website