Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý các lớp liên kết đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hệ VLVH, Đào tạo từ xa...