Thursday, 13/12/2018 - 04:36|
TRANG CỔNG THÔNG TIN CHÍNH THỨC TRUNG TÂM GDTX - GDNN TỈNH BẮC KẠN

Lịch công tác

Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Liên kết website