Thông tin chi tiết:
Triệu Thị Phượng
Trưởng phòng Triệu Thị Phượng
Ngày tháng năm sinh 06/12/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội