Thông tin chi tiết Trưởng phòng "Triệu Thị Phượng"
Triệu Thị Phượng
Họ và tên Triệu Thị Phượng
Ngày sinh 06/12/2017
Giới tính nữ
Chức vụ Trưởng phòng
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Tin tức
Tin đọc nhiều