Thursday, 13/12/2018 - 04:23|
TRANG CỔNG THÔNG TIN CHÍNH THỨC TRUNG TÂM GDTX - GDNN TỈNH BẮC KẠN
Thông tin chi tiết:
Triệu Thị Phượng
Trưởng phòng Triệu Thị Phượng
Ngày tháng năm sinh 06/12/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Liên kết website