Thông tin chi tiết Phó trưởng phòng "Ngô Thị Bích Ngọc"
Ngô Thị Bích Ngọc
Họ và tên Ngô Thị Bích Ngọc
Ngày sinh 06/12/2017
Giới tính nữ
Chức vụ Phó trưởng phòng
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Tin tức
Tin đọc nhiều