Thông tin chi tiết Trưởng phòng "Dương Thị Quyết"
Dương Thị Quyết
Họ và tên Dương Thị Quyết
Ngày sinh 06/12/2017
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng phòng
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Tin tức
Tin đọc nhiều