Thông tin chi tiết Nhân viên "Nguyễn Lê Tuân"
Nguyễn Lê Tuân
Họ và tên Nguyễn Lê Tuân
Ngày sinh 06/12/2017
Giới tính Nam
Chức vụ Nhân viên
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Tin tức
Tin đọc nhiều