Thông tin chi tiết:
Hà Sỹ Giang
Phó Giám Đốc Hà Sỹ Giang
Ngày tháng năm sinh 06/12/2017
Giới tính Nữ
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Tin tức
Tin đọc nhiều