Thông tin chi tiết Phó Giám Đốc "Hà Sỹ Giang"
Hà Sỹ Giang
Họ và tên Hà Sỹ Giang
Ngày sinh 06/12/2017
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Giám Đốc
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Tin tức
Tin đọc nhiều