TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BẮC KẠN

 

1. Lịch sử hình thành và phát triển:

Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Kạn thành lập theo Quyết định số 78/QĐ-UB ngày 06/3/1997 của UBND lâm thời tỉnh Bắc Kạn. Khi mới thành lập, Trung tâm được đóng nhờ  tại trường THCS Huyền Tụng, biên chế có 8 người và có 1 lớp học. Đến năm 2000 Trung tâm được tiếp quản cơ sở vật chất bao gồm 1 dãy nhà làm việc cấp 4, 2 phòng học và 01 hội trường tại tổ 4 phường Nguyễn Thị Minh Khai- Thị xã Bắc Kạn . Sau hơn 13 năm thành lập, Trung tâm trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, đặc biệt cơ sở vật chất chưa được đầu tư xây dựng, hơn nữa ngày càng xuống cấp nghiêm trọng…nhưng với sự đoàn kết và nỗ lực của toàn thể CB-GV-CNV, Trung tâm luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, mở ra nhiều loại hình lớp học đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, đa dạng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh như: các lớp Bổ túc THPT, các lớp liên kết đào tạo ĐH, CĐ, TC vừa làm vừa học, các  lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, BD chuyên môn nghiệp vụ, tiếng dân tộc…

 

2. Cơ cấu tổ chức:

(*) Số lượngCB-GV-CNV:

- Tổng số CB, GV, CNV: 20 (Biên chế: 16; Hợp đồng 68: 03; HĐ  ngoài BC  01)

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ: 02; ĐH:13; THCN: 03;

(*)Tổ chức bộ máy:

- Ban Giám đốc: 03 đ/c (01 GĐ; 02 PGĐ).

- Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+  Phòng Quản lý đào tạo: 05 đ/c (01 Trưởng phòng;01 phó Trưởng phòng và 03 CB-GV) .

+  Phòng bồi dưỡng- Dạy văn hoá: 03 đ/c(01 Trưởng phòng và 03 CB-GV) .

+ Phòng TC-HC:  08 người (01 Trưởng phòng và 07 CB-GV) .

(*) Các tổ chức Đoàn thể:

- Tổ chức cơ sở Đảng: Chi bộ gồm 13 đảng viên.

- Tổ chức Công đoàn cơ sở: 20 đoàn viên (01 đoàn viên hợp đồng ngoài).

- Tổ chức Đoàn TNCSHCM: gồm 10 đoàn viên.

 

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học:

- Diện tích đất: 3.600m2

- Hệ thống phòng học, hội trường gồm: 02 phòng học cấp 4 và 01 hội trường, tổng 310 chỗ ngồi.

- Hệ thống phòng làm việc: 12 phòng làm việc cấp bốn và 02 phòng nghỉ cho giáo viên.

- Hệ thống phòng học chức năng: Chưa có.

- Phương tiện, thiết bị: 01 xe ô tô 4 chỗ. Thiết bị dạy học đồng bộ từ lớp 10 đến lớp 12 GDTX.

 

4. Quy mô số lớp, số học viên:

(*) Các loại hình đào tạo:

- Bổ túc THPT.

- Liên kết đào tạo Đại học, CĐ, Trung cấp hệ vừa làm vừa học

- Bồi dưỡng ngoại ngữ, tiếng dân tộc trình độ A, B; BD chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn.

(*) Quy mô số lớp, số học viên hiện nay:  Tæng sè: 25 líp víi  1.641  häc viªn. Trong ®ã:

- BT THPT: 02 líp  85 h/v.

- Các lớp Båi d­ìng cÊp chÝnh chØ: 03 líp 94 häc viªn.

          - Liên kết đào tạo ĐH, TC (võa häc võa lµm): 20 líp 1.462 học viên.

 

5. Một số thành tích của đơn vị:

- Sau 13 thành lập, Trung tâm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh giao và 10 năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; 01 năm đạt danh hiệu tập thể LĐXS.  liên tục trong nhiều năm học được Sở GD&ĐT tặng Giấy khen.

 

6. Định hướng phát triển của đơn vị đến năm 2015:

- Tiếp tục đề nghị các cấp trên đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội, tăng cường hiện đại hoá trang thiết bị, phục vụ dạy và học...

- ổn định tổ chức bộ máy, tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức, đào tạo nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ CB-GV, hướng tới 100% đội ngũ đạt chuẩn, trong đó 20% CB-GV đạt trình độ Thạc sỹ.

- Duy trì và phát triển các loại hình giáo dục đào tạo: trung bình mỗi năm học: 18 lớp với khoảng 1.500 học viên trở lên.